Müjgan Özçay

Eğitmen, Danışman, Koç

Müjgan Özçay, şirketlerin, grupların somut gereksinimlerine yönelik özel içerikli çalışmalar hazırlamasıyla farklılaşıyor. Seminerlerinde konuları hem iş hem özel yaşamlara katkıda bulunacak biçimde ele alıyor ve katılımcıların motivasyonlarını yükseltiyor.

Müjgan Özçay, şirketlerin, grupların somut gereksinimlerine yönelik özel içerikli çalışmalar hazırlamasıyla farklılaşıyor. Seminerlerinde konuları hem iş hem özel yaşamlara katkıda bulunacak biçimde ele alıyor ve katılımcıların motivasyonlarını yükseltiyor.

Konular

 • Doğru ve etkili konuşma
 • Telefonda iletişim
 • Sosyal stiller
 • Beden dili
 • Mağazacılık
 • Satış ve müşteri ilişkileri
 • Yönetim teknikleri
 • Etkili sunum teknikleri
 • Eğitimcilerin eğitimi
 • Yaratıcılık ve hedef belirleme
 • Sorun çözme
 • Zor durumlarla başa çıkma
 • Çatışma yönetimi
 • Kişisel imaj ve etkili dış görünüm
 • Olumlu düşünce
 • Stres yönetimi
 • NLP
 • Koçluk
 • İnovasyon

KONUŞMA, YÖNETİM VE KARİYER KOÇU

Bireysel ya da kurumsal iletişim sorunlarını çözme, değişimi ya da gelişimi yaratma, destekleme, sonuçlandırma süreçlerinde kurumların ya da kişilerin yanında danışman olarak yer alan Özçay, gereksinimlere göre bir sorunun aşılması için kısa dönem hedeflere ya da değişim sağlamak amacıyla planlanan uzun vadeli hedeflere yönelik koçluk yapıyor.

Bir danışman ve koç olarak vizyonu, danışanın bireysel, özgün nitelik ve koşullarının ışığında hedeflenen değişimi başlatmak, desteklemek ve sonuca odaklamaktır.

Koçluk, danışmanlık alanlar neler kazanır?

 • Kişisel farkındalık artarak sağlıklı kararlar vermek kolaylaşır.
 • İş ve özel yaşamdan alınan tatmin duygusu artar.
 • Doğru hedeflerin saptanıp doğru adımların atılması sağlanır.
 • Yetkinliklerin ve verimliliğin zorlanmadan artırılması mümkün olur.
 • İletişim tarzları düzenlenerek her ortam ve konumdakilerle ilişkilerin iyileşmesi sağlanır.
 • Sorun çözme becerisi, yaratıcılık, kendine güven tetiklenerek özlemlere ulaşma cesareti kazanılır.

Müjgân Özçay’la koçluk, özlenen, istenen değişimi gerçekleştirmek için başvurulan özel bir çalışmadır. Bu nedenle tüm süreç Müjgân Özçay ve danışan(lar) arasında gizli kalır. Danışan ve Müjgân Özçay arasındaki ilişki tümüyle kişiye özel tasarlanır, yüz yüze ve online görüşmelerle yürütülür. Danışan kişi(ler)ce paylaşılan tüm konular meslek etiği çerçevesinde gizli tutulur.

Süreç ve yöntemler

 • Kısa dönem hedeflere yönelik koçluk: Belirli bir konuya odaklanan çalışmalardır. 3-6 ay arası sürer. Hedef gerçekleştikten sonra isteğe bağlı olarak destek hedefler doğrultusunda devam ettirilebilir.
 • Uzun vadeli hedeflere yönelik koçluk: Gerçekleşmesi köklü değişim ve gelişime dayalı hedefler, en az 8 ay ile 1,5 yıllık süreçleri gerektirir. Sonuca ulaşmak için basamaklı hedeflendirme yöntemi kullanılır. Her basamak için hedefin zorluğuna uygun aylık süreçler belirlenir.
 • Periyodik danışmalık: Öncesinde koçluk almış kişi ya da kişilerle yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığında, kriz dönemlerinde ya da yalnızca emin olma temelinde gerçekleştirilen 3-6 haftalık kısa dönemli çalışmalardır.

Hangi yöntemin izleneceğine, ihtiyaca göre ön görüşmede karar verilir.

Ortam ve zamanlama

 • Koçluk süresince çalışmalar, danışan kişinin/kişilerin mekânında ya da saptanacak başka bir uygun mekânda yürütülür.
 • Kısa dönem hedeflere yönelik koçlukta süreci haftada bir 1-1,5 saat ya da 10 günde bir 1,5-2 saatlik görüşmelerle yürütmek önerilir.
 • Uzun vadeli hedefler için 2 haftada bir, 1,5-2 saatlik görüşmeler planlanır.
 • İhtiyaca ya da tarafların koşullarına göre daha özel ayarlamalar da yapılabilir.

Bireysel koçluk

 • Kişilerin öz değerlerini fark edip geliştirerek iş ya da özel yaşamlarında belirledikleri hedeflere ulaşmalarına yardım eder. Bu hedefler, kariyerlerindeki çeşitli evreler olabileceği gibi, farklı alanlardaki becerilerin deşifre edilmesi sayesinde farklı kariyer olanaklarına yönelme biçiminde de olabilir. Kişi, iş ve özel yaşamında kendisini engelleyen sınırları aşmak, zorlukları göğüslemek, belirsizlikleri netleştirmek için bu tür bir koçluk isteyebilir.
 • Kişinin iş ve özel yaşamındaki ilişkilerini düzenlemek, denge oluşturmak amacını hedefleyebilir.
 • Temel yönelim, kişinin istediği değişim sürecini başlatmak ve ona süreçte eşlik ederek güçlendirmek, sonuç almasını sağlamaktır.

Yönetici Koçluğu

 • Hızlı, doğru, yaratıcı kararlar alması, süreçleri yönetmesi, sorunları çözmesi, ekipleri motive etmesi, birimi, kurumu ileriye götürmesi beklenen yöneticinin bu sorumluluklarıyla baş etmesinde onunla birlikte yürümek biçiminde gerçekleşir.
 • Koç, yöneticinin doğru ve yanlışlarını görebileceği bir ayna olarak tanımlanabilir. Yöneticinin çözüm üretmesine, seçenekleri fark etmesine, iç motivasyonunu yükselterek ekibinin motivasyonuna, verimliliğine katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Koçluk çalışmasında başarı ölçümü

 • İki biçimde ortaya çıkar: Kişi farkındalığını artırır, değerlerinin bilinciyle daha etkili davranışlar sergiler, özgüveni artar. Danışan kişi bu göstergeler sayesinde başarıya ulaşıldığını kendisi fark eder.
 • Kişinin ya da ekibinin performansı artar, hedefler gerçekleştirilir, diğer kişilerden olumlu geri bildirimler alınır. Bunlar da başarıya ve ulaşıldığını kanıtlayan çevresel göstergeler olur.

İhtiyacınız hangileri?

 • Etkileyici bir konuşmacı olmak mı istiyorsunuz?
 • Kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmak mı hedefiniz?
 • İlişkilerinizde sorunlar mı yaşamaktasınız?
 • Yetersizlikleriniz mi var?
 • Farklılaşmak, seçkinleşmek mi istiyorsunuz?
 • Başka ne yapabileceğinizi mi bilmek istiyorsunuz?
 • Becerilerinizin farkına varılsın mı istiyorsunuz?
 • Sözünüz dinlensin, değeriniz bilinsin mi istiyorsunuz?

Müjgân Özçay kişisel gereksinimlerinize uygun çözümler sunuyor.

Hakkında

Konservatuarın Opera Yüksek Bölümü’nden “hocaların hocası” Saadet İkesus Altan’ın öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı ve solist olarak kariyer yaptı. [ Devamı > ]

Arama